Anna är inte bara ”Moore to be”, hon är ”Best to be”, säger Jessica Ekman

”Moore av Anna till folket”
Ett varumärkes och en persons riddare i nöd och lust. Med engagemang, nyfikenhet och professionalitet har Anna hjälpt mig skapa struktur, tydlighet och riktning kring mig som person och mitt varumärke. Med några få kraftfulla verktyg och en förmåga att se helhet och hitta kärnan har Anna skapat förutsättningar för mitt blomstrande varumärke. Anna är inte bara ”moore to be”, hon är ”best to be”.  Jessica Ekman