Effektiv PR.

Många behöver hjälp med att nå ut för att synas, höras och nå sin målgrupp. Vi utför PR samt skapar effektiva strategier för dig som vill nå igenom bruset. Vi erbjuder även workshops i sociala medier som utmynnar i praktiska tips och råd hur du når din målgrupp.

Med våra råd och tips når du igenom mediabruset på bästa sätt.

Anna kan också skapa en profil (med målsättning, positionering och värdeord) och ta fram en tillhörande PR-strategi. Krävs det ett PR-team sätter vi samman det, allt efter projektets behov. Har vi inte möjlighet att hjälpa dig personligen kan vi rekommendera rätt person i vårt nätverk.

Förenklat kan man beskriva vårt arbetssätt på följande sätt: 

  • Faktainsamling
  • Analys nuläge
  • Önskat nyläge/målbild
  • Förslag på PR-upplägg och arbetsgrupp
  • Genomförande
  • Uppföljning

Intresserad? Skriv till anna@mooretobe.com eller ring 070-777 82 62 så berättar vi mer.

Anna Moore

Anna Moore har under det senaste decenniet varit en av landets ledande PR-konsulter med inriktning på artistcoachning och marknadsföring av artister och deras musik. Efter att ha arbetat som promotionchef på MCA Music (1994), promotion- och marknadsansvarig på Rodeo Records (1998) och promotion- och produktchef och  på Sony Music (1999) bestämde sig Anna 2003 för att starta upp företaget Moore To Be med fokus på PR, artistcoachning och mediaträning. Annas unika erfarenhet och kompetens grundar sig i 25 års arbete med promotion och marknadsföring kombinerat med en fil. kand i personalfrågor och psykologi. Anna är även diplomerad coach.

anna-moore_1434536959224.jpeg