Effektiv PR.

Många behöver hjälp med att nå ut för att synas, höras och nå ut. Vi utför PR samt skapar effektiva strategier för dig som vill nå igenom bruset. Vi erbjuder även workshops i sociala medier som utmynnar i praktiska tips och råd hur du når din målgrupp.

Med våra råd och tips når du igenom mediabruset på bästa sätt.

Förenklat kan man beskriva vårt arbetssätt på följande sätt: 

*Grundläggande coachning är ett tillval för att effektivisera PR strategin där du och Anna möts i en session där ni får ner en skräddarsydd plan för just dig i form av målsättning, positionering och värdeord.

Krävs det ett PR-team sätter vi samman det, allt efter projektets behov. Har vi inte möjlighet att hjälpa dig personligen kan vi rekommendera rätt person i vårt nätverk.

Intresserad? Skriv till tobias@mooretobe.com eller ring 076-567 89 02 så berättar vi mer.

Anna Moore

Anna Moore har under det senaste decenniet varit en av landets ledande PR-konsulter med inriktning på artistcoachning och marknadsföring av artister och deras musik. Efter att ha arbetat som promotionchef på MCA Music (1994), promotion- och marknadsansvarig på Rodeo Records (1998) och promotion- och produktchef och  på Sony Music (1999) bestämde sig Anna 2003 för att starta upp företaget Moore To Be med fokus på PR, artistcoachning och mediaträning. Annas unika erfarenhet och kompetens grundar sig i 25 års arbete med promotion och marknadsföring kombinerat med en fil. kand i personalfrågor och psykologi. Anna är även diplomerad coach.

anna-moore_1434536959224.jpeg