Så här kan vi arbeta tillsammans.

Alla är vi olika, alla har vi våra egna drömbilder och önskningar. För att jag skall förstå dig, din situation och dina behov så börjar vi med att träffas. Vi samtalar och jag samlar fakta och skapar mig en bild av var du är idag och vart du vill nå. Jag gör en analys och utifrån den får du ett förslag på hur vi tillsammans kan nå ditt mål (ditt önskade nyläge).

För dig som tycker om se modeller så kan man förenklat beskriva mitt arbetssätt så här: 

  • Faktainsamling
  • Analys av nuläget
  • Önskat nyläge/målbild
  • Förslag på utvecklingsprocess
  • Genomförande i form av coachning
  • Uppföljning

Jag erbjuder individuella coachtillfällen där du har möjlighet att ställa frågor om din egen karriär, bolla PR-strategier och få råd och tips om hur du når genom mediebruset på bästa sätt.  
Ditt mål, din image och dina erfarenheter från bransch och media behandlas. Vi diskuterar kommunikationsplattformar och hur du ska positionera dig och ditt personliga varumärke.