insta scenen ar din.jpg


"Scenen är din" är en podcast vars syfte är att ge inspiration och tips på hur du kan inta din personliga scen på bästa sätt. Podcasten drivs av min nyfikenhet på vad som ligger bakom framgångar och livsverk. Välkommen att lyssna här eller prenumera via Itunes.